O Društvu
SOLZICE

Smo društvo, ki nudi pomoč družinam, ki so izgubili otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu.

1.    PREDSTAVITEV DRUŠTVA

 

Društvo Solzice, ki pomaga staršem ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu deluje na slovenskem prostoru že sedemnajst let. V društvu nudimo podporo žalujočim staršem, izobražujemo strokovne delavce, ki se soočajo s to temo in ozaveščamo širšo javnost o svojih dejavnostih.

Društvo deluje na celotnem območju Slovenije s sedežem v Krškem in »poslovnimi enotami« v mestih, kjer so porodnišnice. Lastne pisarne imamo v Krškem, Novem mestu, Ljubljani in Radovljici.

Društvo izvaja posebne socialne, psihološke in formalne (ustanavljanje pokopališč, sodelovanje na državnem nivoju pri oblikovanju odlokov, stik z mediji) programe za žalujoče družine kot tudi za vse, ki se srečujejo z njimi oz. s tematiko smrti otroka.

 

2.    PREGLED IN OPIS DEJAVNOSTI

 

Namen izvajanja programov je, da pomagamo žalujočim družinam in njihovim članom ob smrti otroka. Starše ozaveščamo o pomenu ustvarjanju spominov, pokopu in slovesu od otroka. Kasneje pa jih vodimo skozi procese žalovanja. Pomagamo jim pri pravno formalnih zadevah, kot so: urejanje rojstnih in mrliških listov, prijave smrti, stik s CSD itd.

Izobražujemo in izvajamo supervizije za zdravstvene delavce, ki se srečujejo z žalujočimi starši. Zelo dobro sodelujemo s porodnišnicami in imamo mrežo strokovnih koordinatorjev med društvom in porodnišnicami.

S pomočjo medijev ozaveščamo širšo javnost o smrti otrok. Z občinami aktivno sodelujemo pri ustvarjanju pokopališč za otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu.  Vse dejavnosti izvajamo na bazi prostovoljstva oz. s pomočjo donatorskih sredstev.

3.    PROGRAMI, KI JIH IZVAJAMO

 

·       Organiziranje slovesa od otroka v porodnišnici.

Sodelujemo z osebjem v porodnišnicah in s skupnimi močmi se približamo žalujoči družini, ji prisluhnemo, svetujemo iz lastnih izkušenj. Na čuten način družino pripravimo oz. spodbujamo, da se poslovi od otroka, ga pogleda, se ga dotakne, fotografira in si naredi čim več spominov, ki jih je, žal tako malo, a pomenijo zelo veliko na poti žalovanja. Sodelujemo pri porodu in ustvarjanju spominov na otroka.

 

·       Ustvarjanje paketkov spomina.

Priprava materiala: škatla, pleničke, spominska knjižica za otroka, prostor za shranjevanje spominov.

   

·       Izvedba skupinskih in individualnih pokopov.

V društvu Solzice si prizadevamo, da so pokopi tako majhnih otrok spoštljivo in sočutno izvedeni. Z govorom in glasbo prisostvujemo pri pokopu. V parku zvončkov na Žalah vsak zadnji ponedeljek v mesecu izvedemo slovo na skupinskem raztrosu. April in oktober pa sta meseca, kjer izvedemo slovo od otrok na pokopališču v Celju in Mariboru. V vmesnem času pa se vključujemo v izvedbo pogrebov glede na individualne pokope otrok.

 

·       Pomoč staršem pri pravnih zadevah.

Tu gre predvsem za dogovore in usklajevanje s pogrebnimi zavodi, sodelovanje s CSD,  pomoč pri urejevanju plačil pokopa ipd.

·       Pomoč žalujoči družini na domu in/ali v porodnišnici.

Ker so žalujoči starši predvsem matere tudi fizično nezmožni za obisk v pisarni društva, opravljamo prve obiske na domu ali v porodnišnicah.

 

·       Individualni pogovori z žalujočimi starši.

Podpora, pomoč in vodenje skozi proces žalovanja. V društvu se individualno srečujemo z žalujočo družino, dopisujemo si preko elektronske pošte, se pogovarjamo po telefonu oz. se prilagodimo vsaki družini na njeno individualno potrebo oz. način pomoči, ki ji najbolj ustreza.

 

·       Podpora sorojencem in ostalim sorodnikom.

Spremljanje žalujočih otrok in sorodnikov. S pogovori, svetovanji in za otroke - terapije

skozi umetnost (glasba, gibanje, ustvarjanje). Na srečanja so vabljeni tudi stari starši in drugi sorodniki, saj se zavedamo, da smrt otroka prizadene celo družino in nemalokrat potrebujejo podporo in pomoč vsi žalujoči člani družine.


·       Skupina za samopomoč.

Podpora, pomoč in vodenje skozi proces žalovanja v skupinah. Žalovanje je osebna stvar in vsak posameznik ga doživlja na svoj način, lahko pa vam pomaga že to, da ste skupaj z drugimi. Starši, ki izgubijo otroka, so mnenja, da globine njihove izgube ne more razumeti nihče, ki nima podobnih ali enakih izkušenj.

Srečanja potekajo v Mariboru, Celju, Novem mestu, Ljubljani in na Obali oz. odvisno od dogovora in števila žalujočih staršev.

Na srečanja oz. delavnice povabimo tudi različne terapevte iz različnih področij, ki nam predstavijo in pripravijo različne delavnice.

Delavnice oz. srečanja so brezplačna, vodimo pa jih usposobljeni terapevti z ustrezno izobrazbo in z lastnim soočanjem s smrtjo otroka.

 

·       Knjiga Prazna zibka, strto srce.

V društvo smo napisali in izdali knjigo, ki je v pomoč staršem, zdravstvenim delavcem in vsem, ki se srečujejo s smrtjo otroka. V letu 2022 načrtujemo ponatis knjige.

 

·       Pomoč pri vračanju na delovno mesto.

Društvo se vključi v proces vračanja na delovno mesto. Postaja praksa, da želi delodajalec informacije oz. nasvete kako sprejeti žalujočo osebo nazaj na delovno mesto.


720

·       Odpiranje pokopališč oz. spominskih parkov v Sloveniji.

S pomočjo občine, kjer je porodnišnica, odpiramo pokopališče za otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Tako imamo v Sloveniji že sedem spominskih parkov, vendar še ne pokrivamo celotne Slovenije, zato je prednostna naloga društva, da to dejavnost izvajamo še naprej.

 

· Obeleženje mednarodnega dne otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, 15. oktober.

Vsako leto, 15. oktobra obeležujemo spominski dan. Na ta dan v vseh parkih po Sloveniji pripravimo spominsko slovesnost: glasbeno-kulturni program in spust balonov. K sodelovanju povabimo znane glasbene in kulturne umetnike. Vsako leto je prisotnih več družin in to dejstvo potrjuje, da so spominski parki potrebni in ravno tako vsakoletna komemoracija.

V letu 2019 je bilo približno 800 udeležencev, v letu 2020 pa smo izvedli spletno komemoracijo.

  

·       Oblikovanje spletnih strani, aktivno sodelovanje na forumih in drugih socialnih omrežjih.

Ustvarjamo zaprte skupine na socialnih omrežjih, kjer se povezujejo žalujoči starši. V takšnih skupinah imajo občutek varnosti in pripadnosti. Prav tako oblikujemo tudi odprte skupine za širšo javnost, kjer s prispevki in življenjskimi zgodbami ozaveščamo družbo.

 

·       Sodelovanje z mediji

Aktivno sodelovanje v različnih pogovornih radiotelevizijskih oddajah oz. prispevkih. Z objavami člankov ozaveščamo širšo javnost o tematiki.

 

·       Izobraževanja članov društva Solzice

Nenehno pridobivanje novih znanj in metod za pomoč družinam. V ta namen obiskujemo supervizije, ki so za člane društva potrebne, da lahko ostajamo sočutni spremljevalci, šolo čustvene inteligence, NLP itd.

 

·   Organizacija in izvedba izkustvenih delavnic za strokovne delavce, ki se srečujejo s tematiko (zdravstveni delavci v porodnišnicah, socialni delavci, pediatri, psihologi).

 

Vsako leto izobražujemo in izvajamo supervizije za strokovne delavce.

-        Organizacija in izvedba predavanj za širšo javnost.

-        Predstavitev knjige in teme po slovenskih knjižnicah.

-        Aktivna udeležba na posvetih in simpozijih.

-   Izdelava koledarjev, zgibank, rožnatih in modrih pentljic, sožalnih vizitk.

-        Izvajanje spletnih predavanj in svetovanj.

-   Izvedli smo spletno anketo, na katero je odgovorilo 407 uporabnikov.

Na podlagi ugotovitev bomo pripravili nove izobraževalne programe in oblike pomoči žalujočim staršem. Hkrati pa smo z anketami dobili vpogled v podporo zdravstvenih delavcev v porodnišnicah ob smrti otrok med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu.

V času epidemije pa izvajamo tudi spletne delavnice in svetovanja.

 

Naš program je specifičen, ker je namenjen določeni ciljni skupini, za katero je nujno potreben, in ga v tej obliki ne ponuja nobena druga vladna ali nevladna organizacija. Program zagotavlja našim uporabnikom pomoč in spremljanje v najbolj bolečem obdobju njihovega življenja, ob smrti otroka.

Hkrati smo tudi edino društvo, ki ozavešča širšo družbo o tabu temi – smrti otroka.

Edini smo tudi, ki smo začeli pobudo o ustvarjanju slovesa mrtvih otrok v porodnišnicah. Na področju pokopa majhnih otrok pa smo naredili velike premike in s svojo prisotnostjo pripomogli k ustvarjanju pokopališč in izvedbi pokopov tako majhnih otrok.

 

Po realizaciji preteklega leta znova ugotavljamo, da smo potrebni. Naše aktivno vključevanje v to problematiko prinaša žalujočim staršem pomoč pri soočanju s smrtjo otroka. Družba pa se zaradi naših prispevkov zaveda, da so žalujoči starši med nami, kaj potrebujejo in kako jih lahko podpremo.

7200ppp