Osrednja stran
ČlankiKnjiga Prazna zibka,strto srce je prva knjiga v slovenskem prostoru, ki spregovori o izgubi otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Izguba otroka je najbolj boleč dogodek v življenju ženske – mame, prav tako pa močno prizadene moškega – očeta. Vsak žaluje na svoj način: »Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje.«

Po statistiki se vsaka sedma nosečnost konča neuspešno. Kljub razmeroma pogostemu dogodku, pa to izgubo običajno molče obidemo. Otrok umrlih med nosečnostjo ali po porodu pogosto ne najdemo niti na naših pokopališčih. Starši se morajo boriti za svojo pravico do žalovanja. Okolica jih pogosto sili, naj izgubo čimprej pozabijo ali izgubljenega otroka nadomestijo s ponovno nosečnostjo.

Knjiga je v prvi vrsti namenjena žalujočim staršem, ki skozi dolgo in težko obdobje žalovanja iščejo številne odgovore. Prav tako tudi vsem, ki se z njimi srečujejo: zdravniškemu osebju, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem …

Knjiga je plod dela žalujočih staršev ob sodelovanju strokovnjakov s področij, ki so kakorkoli povezana z omenjeno tematiko.
Knjigo lahko kupite v knjigarnah Mladinske knjige, DZS, knjigarna Vale Novak ali pa preko te strani.


* - polja ki so potrebna
Izvodov*:
Ime in Priimek*:
Podjetje (če je):
ID za DDV: (samo podjetja)
Naslov*:
Poštna številka*:
Pošta*:
Tel*:
Email*:
Komentar*:
Knjigo lahko naročite tudi na društvu Solzice (e-mail:info@solzice.si in tel.št.
( 041 532 916 ) ali pa na društvu Hospic v Ljubljani in Mariboru.

 
Knjiga o žalovanju po perinatalni smrti in potrebah žalujočih staršev zapolnjuje vrzel v slovenskem prostoru.Upam, da bo doprinesla k veeji ozaveščenosti o procesu žalovanja in dogajanju, ki sledi smrti otroka med nosečnostjo ali v obporodnem obdobju.
Doc.dr.Vislava Globevnik Velikonja,univ.dipl.psih.
 
Ljudem, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z žalujočimi starši, je lahko knjiga Prazna zibka,strto srce v pomoč, da se ne bodo takrat, ko bodo ostali brez besed, umaknili ali pa tišino zapolnili z nepotrebnimi besedami, ki pri teh starših samo poveeujejo občutek nerazumevanja in osamljenosti.Posebna vrednost knjige je v drugem delu, ko »spregovori« žalost, v bolečih izpovedih o izgubi otroka in o žalovanju.
Dr.Ingrid Russi Zagožen, univ.dipl.psih.
 
Nobena še tako dobra knjiga ne more, ne more nadomestiti procesa žalovanja, ki ga mora vsak prehoditi sam.Lahko pa mu dobra knjiga olajša, pomaga razumeti lastno žalost in opozori na nekatera dejanja, ki stisko samo še poglobijo.
Metka Klevišar, dr.med.,spec.onkologije

 

Binkoštnice
So cvetlice,

Ki cveto deviškobele
V skritih senčnatih logeh,
A diše opojno sladko
Po pomladnih sončnih dneh.

V tvojem logu – binkoštnice,
V drugih – šmarnice, solzice

(Tone Kuntner)